Tôi có thể nâng cấp VPS lên gói cao hơn không?

Có, bạn có thể nâng cấp VPS của bạn bất kì lúc nào bạn muốn. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn tại https://id.socVPS.com vào mục Dịch vụ của bạn và chọn VPS của bạn sau đó chọn Nâng cấp VPS. Quá trình nâng cấp sẽ không làm gián đoạn VPS của bạn.