socVPS.com có cung cấp VPS dùng thử không?

Bạn đăng kí tài khoản tại đây, Sau khi đăng kí thành công bạn đăng nhập và bấm vào "Gửi yêu cầu hỗ trợ" và gửi đến Phòng Kinh doanh. Phòng kinh doanh sẽ xem xét trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.
Xin lưu ý khi gửi nội dung yêu cầu bạn cần mô tả đầy đủ về nhu cầu của bạn và mong muốn dùng cấu hình VPS như thế nào để dùng thử, để chúng tôi có đủ thông tin xem xét)