socVPS.com sử dụng máy chủ gì để ảo hoá?

Cấu hình phần cứng của chúng tôi được chọn lựa kỹ để đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dùng, những máy chủ vật lý của chúng tôi có cấu hình:
Máy chủ IBM: X3650 M4, 2 x Intel Xeon E5-2620
Bộ nhớ: 48Gb 
Ổ cứng: IBM SAS 15k
Cấu hình ổ cứng: RAID 10