Tôi có cần VPS không?

Nếu yêu cầu lưu trữ thông tin lớn hoặc cần một giải pháp thay thế để để lưu trữ thông tin quan trọng thì máy chủ ảo(VPS) là một giải pháp phù hợp với yêu cầu và ngân sách của bạn.