Tốc độ máy chủ là bao nhiêu?

Tất cả máy chủ vật lý của chúng tôi được đặt tại trung tâm dữ liệu Viettel IDC và được kết nối đường truyền tốc 1Gbs. Mỗi VPS của bạn được đảm bảo kết nối với đường truyền dung chung này.