Thuê chỗ đặt máy chủ - CoLocation

Dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ là dịch vụ máy chủ dành cho các doanh nghiệp có đủ khả năng và điều kiện tài chính để trang bị cho mình những máy chủ riêng.
Máy chủ được đặt trong những datacenter Viettel IDC - Bình Dương.
 • Khi sử dụng dịch vụ colocation, khách hàng có toàn quyền sử dụng quản lý máy chủ của mình.
 • Tự quyết định đặt cấu hình hay nâng cấp cho hệ thống máy chủ mà không bị giới hạn.

COLO 1 

2.000.000 đ /Tháng
 • Không gian: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP-KVM: Miễn phí
 • Điều hòa, máy nổ, UPS: Có (Tier 3)
 • Lưu lượng: Không giới hạn
 • Số IP: 1
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Phí khởi tạo: 500.000 đ
 • Hỗ trợ: 24/7

COLO 2 

2.500.000 đ /Tháng
Tốt nhất
 • Không gian: 2U
 • Công suất điện: 550W
 • IP-KVM: Miễn phí
 • Điều hòa, máy nổ, UPS: Có (Tier 3)
 • Lưu lượng: Không giới hạn
 • Số IP: 2
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Phí khởi tạo: 500.000 đ
 • Hỗ trợ: 24/7

COLO 3

3.700.000 đ /Tháng
 • Không gian: 4U
 • Công suất điện: 1050W
 • IP-KVM: Miễn phí
 • Điều hòa, máy nổ, UPS: Có (Tier 3)
 • Lưu lượng: Không giới hạn
 • Số IP: 3
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Phí khởi tạo: 500.000 đ
 • Hỗ trợ: 24/7
 
Dịch vụ cộng thêm

 • Thêm không gian 1U       200,000 đ
 • Thêm 250w điện              300,000 đ
 • Thêm địa chỉ 01 IP          150,000 đ
Giá trên chưa gồm VAT.