Chính sách antispam

SocVPS có một Chính Sách Chống Thư Rác nghiêm ngặt. Tài khoản của người dùng sẽ bị chấm dứt nếu họ gửi đi các email không được phép của người nhận. Xin hãy thông báo bất kỳ nghi ngờ vi phạm nào về hòm thư support@SocVPS.vn 
Thư rác là gì?
Thư rác, còn gọi la spam, junk mail, là các thông điệp email thương mại gửi đi khi chưa có sự đồng ý của người nhận, đặc biệt là các email gửi đi với số lượng lớn. Chưa được sự đồng ý của người nhận có nghĩa là người nhận chưa xác nhận việc đồng ý nhận thông điệp email từ bạn. Email gửi đi với số lượng lớn nghĩa là các thông điệp email được gửi đi tới nhiều đi chỉ email có nội dung chính tương tự nhau. Khái niệm “gửi thư rác” mang ý nghĩa việc truyền, phát tán hoặc gửi đi bất kỳ thư từ email thương mại nào chưa có sự đồng ý của người nhận, đặc biệt là gửi với số lượng lớn. Bằng cách chỉ gửi email đến những người đã yêu cầu để được nhận nó, bạn đang tuân theo những hướng dẫn gửi email hợp pháp, và Chính Sách Chống Thư Rác của SocVPS.
Tại sao chúng ta phải chống thư rác?
Không một ai thích nhận thư rác. Nó là một gánh nặng cho các server mail và gây phiền toái cho tất cả những người nhận được nó. Nếu chúng tôi cho phép một khách hàng gửi đi thư rác thông qua máy chủ của chúng tôi hoặc không thực thi nghiêm chỉnh chính sách chống thư rác, địa chỉ IP và tên miền của chúng tôi sẽ bị rơi vào blacklist (danh sách đen). Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và dịch vụ lọc email sử dụng các blacklist này. Nếu một trong các máy chủ của chúng tôi bị đưa vào vào blacklist, tất cả các email gửi đi thông qua máy chủ này tới những người nhận tin dùng ISP hoặc hoặc dịch vụ lọc email sử dụng blacklist, email sẽ không nhận được. Điều này được áp dụng cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Một khi đã rơi vào blacklist, sẽ rất khó khăn và thường không thể gỡ bỏ khỏi danh sách được. Vì thế, chúng tôi phải thực thi Chính Sách Chống Thư Rác rất nghiêm ngặt.
Thực thi chính sách
SocVPS thực hiện Chính Sách Chống Thư Rác nghiêm ngặt. Các biện pháp nghiêm ngặt mà chúng tôi đặt ra để thực hiện Chính Sách Chống Thư Rác bao gồm:
 
Chúng tôi xem xét và theo dõi việc nhập các danh sách email lớn. Bao gồm xem xét nguồn gốc danh sách, thời gian đã sử dụng danh sách, phương pháp thu thập và cách xác nhận.
Chúng tôi sử dụng các bản ghi MD5 nhận biết các danh sách email không hợp pháp thường được phát tán trên mạng.
Chúng tôi sử dụng một công cụ kiểm tra nội dung để theo dõi và đánh dấu bất cứ mẫu email nào chứa những từ thường được gửi tới các danh sách không hợp pháp.
Một bản ghi của mỗi email đã gửi đi qua hệ thống được lưu lại.
Bất kỳ khách hàng nào bị phát hiện đang sử dụng SocVPS để gửi thư rác sẽ ngay lập tức bị cắt sử dụng dịch vụ.
 
Mỗi email, dù là Text hay HTML, đều chứa một đường link ngừng nhận tin bắt buộc ở phía cuối email. Đường link này không thể gỡ bỏ.
Thủ tục xử lý 
Chúng tôi có một Chính Sách Chống Thư Rác nghiêm ngặt. Tài khoản của bạn sẽ bị chấm dứt ngay lập tức nếu bạn gửi thư rác. Thư rác được định nghĩa là email gửi tới những người bạn không có mối quan hệ làm việc hoặc chưa từng đăng ký nhận tin (opt-in) từ bạn. Vang Xa dành cho các doanh nghiệp và các tổ chức những người có một danh sách được thiết lập từ các địa chỉ email đã được phép, đã xác nhận opt-in. Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ cho những người tuân thủ Chính Sách Chống Thư Rác.
 
Khi nhận được phàn nàn từ người nhận email của bạn. Để xác định xem bạn đã vi phạm chính sách chống thư rác hay chưa, chúng tôi sẽ:
 
Xem lại nội dung các email
So sánh danh sách email của bạn với các danh sách thường được thu thập không hợp pháp
Xem lại các khiếu nại thư rác
Xem các bản ghi về thời điểm đăng ký nhận tin và IP của người nhận
Vi phạmthỏa thuận 
Bạn không được sử dụng Dịch Vụ để gửi đi email không được phép của người nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền đưa ra cảnh báo nếu phát hiện thấy bạn đang gửi thư rác hoặc sử dụng Dịch Vụ cho các hoạt động sai trái hoặc phạm pháp. Các biện pháp thích hợp, như tạm ngưng sử dụng Dịch Vụ, chấm dứt Tài Khoản mà không hoàn lại phí sẽ được thực hiện nếu bạn đã hoặc đang thực hiện các hoạt động như vậy, bất kể cảnh báo rõ ràng của SocVPS.